Web Design
Web Support
Programim
Hosting dhe Domain

Shërbimet tona

Administrim

Ne mundësojmë dhe vëmë në dispozicion ekip për admnistrimin e përmbajtjes së faqes suaj në momente piku apo fushate marketingu.

Update

Mund të zgjidhni njërën prej paketave më të përshtatshme për nevojat tuaja sipas frekuencës së publikimeve në faqe.

Mirëmbajtje

Sigorojmë që faqja juaj e webit (sistemi) të jetë kohërent dhe të përballojë problemet më serioze të sigurisë.

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style


Background Pattern